Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017
Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

    Наказ  в.о. ректора від 24.05.2017 року №260/од "Про внесення змін до наказу в.о. ректора від 26.04.2017 р. №231/од "Про оглошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників"

Національний авіаційний університет оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Із змінами, внесеними згідно із наказом

№260/од від 24.05.2017 р.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: механіки (1);аеродинаміки та  безпеки польотів літальних апаратів (1);гідрогазових систем (1);конструкції літальних апаратів (1).

Професора кафедри:авіаційних двигунів (4);автоматизації та енергоменеджменту (1);машинознавства (1);аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (1); гідрогазових систем (2); збереження льотної придатності авіаційної техніки (2); конструкції літальних апаратів (1).

Доцента кафедри:авіаційних двигунів (4);автоматизації та енергоменеджменту (2);машинознавства (2);теоретичної та прикладної фізики (1);аеродинаміки та  безпеки польотів літальних апаратів (1); гідрогазових систем (3); збереження льотної придатності авіаційної техніки (4); конструкції літальних апаратів (1);технологій аеропортів (2);технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (1).

Старшого викладача кафедри: авіаційних двигунів (1);машинознавства (1);механіки (1);гідрогазових систем (1);технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (2).

Асистента кафедри:авіаційних двигунів (1);теоретичної та прикладної фізики (2);гідрогазових систем (2);збереження льотної придатності авіаційної техніки (1); технологій аеропортів (2).     

                        НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ                       

Директора інституту (1).

Завідувача кафедри: аеронавігаційних систем (1); авіоніки (1); телекомунікаційних систем (1).

Професора кафедри: електроніки (3); систем управління літальних апаратів (1).

Доцента кафедри: авіоніки (4); аеронавігаційних систем (3); електроніки (5); радіоелектронних пристроїв та систем (3); систем управління літальних апаратів (3); телекомунікаційних систем (4).                      

Старшого викладача кафедри: аеронавігаційних систем (3);авіоніки (1);авіаційної англійської мови (3); електроніки (1);телекомунікаційних систем (1).

Асистента кафедри: радіоелектронних пристроїв та систем (4);електроніки (3);систем управління літальних апаратів (1); телекомунікаційних систем (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПОРТІВ

Завідувача кафедри: комп’ютерних технологій будівництва (1); архітектури (1); комп’ютерних технологій дизайну і графіки (1).

Професора кафедри: реконструкції аеропортів та автошляхів (1);   дизайну інтер’єру (1).

Доцента кафедри:  архітектури (1); основ архітектури та дизайну (1); комп’ютерних технологій дизайну і графіки (2); дизайну інтер’єру (2). 

Старшого викладача кафедри:  містобудування (1);  комп’ютерних технологій дизайну і графіки (1).

Асистента кафедри:  комп’ютерних технологій будівництва (2);   архітектури (1); дизайну інтер’єру (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: фізичного виховання та спортивної підготовки (1).

Професора кафедри: авіаційної психології (1); педагогіки та психології професійної освіти (1).

Доцента кафедри: авіаційної психології (1); англійської філології і перекладу (5); історії та документознавства (4); іноземних мов та прикладної лінгвістики (1); іноземних мов за фахом (1); іноземної філології (1); педагогіки та психології професійної освіти (1);  соціології та політології (4); соціальних технологій (1); української мови та культури (4); філософії (1).

Старшого викладача кафедри: англійської філології і перекладу (2); іноземних мов та прикладної лінгвістики (1); іноземних мов за фахом (10); іноземної філології (2); педагогіки та психології професійної освіти (1); соціології та політології (1); соціальних технологій (2); української мови та культури (2); фізичного виховання та спортивної підготовки (12).

Викладача кафедри: англійської філології і перекладу (2); історії та документознавства (2); іноземних мов та прикладної лінгвістики (2); іноземних мов за фахом (1); іноземної філології (2); соціології та політології (3); української мови та культури (5); фізичного виховання та спортивної підготовки  (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувача кафедри: менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1).

Професора кафедри: економіки (1); маркетингу (1); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2).

Доцента кафедри: економіки (5); маркетингу (5); економічної кібернетики (3);  фінансів, обліку  і  аудиту (5); економічної теорії (2); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2).

Старшого викладача: економіки (2); маркетингу (1); фінансів, обліку  і  аудиту(1).

Асистента кафедри: економіки (3); маркетингу (3).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завідувача кафедри:  землеустрою та кадастру (1).

 Професора кафедри: аерокосмічної геодезії (1); хімії і хімічної технології  (1); екології (1).

Доцента кафедри:  землеустрою та кадастру (1); аерокосмічної геодезії (1);  хімії і хімічної технології  (5);  безпеки життєдіяльності (4); екології (3); біотехнології (1).

Старшого викладача кафедри:  безпеки життєдіяльності (3); біотехнології (1).

Асистента кафедри:   землеустрою та кадастру (4);  аерокосмічної геодезії (1);  хімії і хімічної технології (6);  безпеки життєдіяльності (1); екології (1); біотехнології (3).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНО–ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ

Завідувача кафедри: засобів захисту інформації (1); інформаційно-вимірювальних  систем (1).

Професора кафедри:засобів захисту інформації (1); авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (2); інформаційно-вимірювальних  систем (1).

Доцента кафедри: безпеки інформаційних технологій (3); авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (5); біокібернетики та аерокосмічної медицини (1);    інформаційно-вимірювальних систем (3); загальної фізики (6); прикладної математики (2).

Старшого викладача кафедри:авіаційних  комп’ютерно-інтегрованих комплексів (3); комп’ютеризованих  електротехнічних  систем та технологій (1).

Асистент кафедри: комп’ютеризованих  електротехнічних  систем та технологій (2);  безпеки інформаційних технологій (1);засобів захисту інформації (2); біокібернетики та аерокосмічної медицини (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завідувача кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу (1);  міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (1); міжнародного права (1).

Професора кафедри:  іноземних мов (1); міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (1);    журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (1).

 Доцента кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу (2); країнознавства і туризму (1);  журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (1).  

Старшого викладача кафедри:   міжнародних економічних відносин і бізнесу (1); міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (3); міжнародного права (2);   журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (4).

Викладача кафедри: міжнародних відносин, інформації та регіональних студій (1);  журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю(4).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: господарського, повітряного та космічного права   (1). 

Професора кафедри: конституційного і адміністративного права (1); господарського, повітряного та космічного права (3); цивільного права і процесу (1).  

Доцента кафедри:  кримінального права і процесу (2); господарського, повітряного та космічного права (5); цивільного права і процесу (3).

Старшого викладача кафедри: господарського, повітряного та космічного права (2); цивільного права і процесу (1).

Викладача кафедри: конституційного і адміністративного права (1).

Асистента кафедри: цивільного права і процесу (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМПЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Професора кафедри: комп'ютерних інформаційних технологій (2).

Доцента кафедри: комп'ютерних інформаційних технологій (3); комп’ютерних систем та мереж (2); комп'ютеризованих систем управління(4); вищої та обчислювальної математики (4); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (1).

Старшого викладача: інженерії  програмного забезпечення (4); комп’ютерних систем та мереж (1); вищої та обчислювальної математики (2).

Асистента кафедри: прикладної інформатики (2); інженерії  програмного забезпечення (6); комп’ютерних систем та мереж (1); комп'ютеризованих систем управління (1); вищої та обчислювальної математики (2); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (1).

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Декана факультету: (1)

Завідувача кафедри: вищої математики (1); організації авіаційних робіт і послуг (1).

Професора кафедри: організації авіаційних перевезень (1).

Доцент: вищої математики (1); організації авіаційних перевезень (3); логістики (2).

Старшого викладача:вищої математики (1); організації авіаційних перевезень (1); логістики (1).

Асистента кафедри: вищої математики (1).

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАУ

Доцента кафедри: предметно-методична комісія тактики та загальновійськової підготовки №1 (3); предметно-методична  комісія аеродромно-технічного  забезпечення  авіації №3 (1); предметно-методична комісія ремонту та експлуатації  літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (3); предметно-методична комісія бойових авіаційних комплексів і радіотехнічного забезпечення №5 (4).

Старшого викладача кафедри: предметно-методична комісія тактики та загальновійськової підготовки №1 (3); предметно-методична  комісія військової хімотології та метрології №2 (1); предметно-методична  комісія аеродромно-технічного  забезпечення  авіації №3 (1); предметно-методична комісія ремонту та експлуатації  літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (2); предметно-методична комісія бойових авіаційних комплексів і радіотехнічного забезпечення №5 (3).

Викладача кафедри:  предметно-методична комісія ремонту та експлуатації літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (1).

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАУ

Директора училища (1).

 

 

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 1, кімнати 118, 128. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами 406-75-11, 406-76-96, 406-76-18 та на веб-сайті університету http: www.nau.edu.ua.

Національний авіаційний університет оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Із змінами, внесеними згідно із наказом

№260/од від 24.05.2017 р.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: механіки (1);аеродинаміки та  безпеки польотів літальних апаратів (1);гідрогазових систем (1);конструкції літальних апаратів (1).

Професора кафедри:авіаційних двигунів (4);автоматизації та енергоменеджменту (1);машинознавства (1);аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (1); гідрогазових систем (2); збереження льотної придатності авіаційної техніки (2); конструкції літальних апаратів (1).

Доцента кафедри:авіаційних двигунів (4);автоматизації та енергоменеджменту (2);машинознавства (2);теоретичної та прикладної фізики (1);аеродинаміки та  безпеки польотів літальних апаратів (1); гідрогазових систем (3); збереження льотної придатності авіаційної техніки (4); конструкції літальних апаратів (1);технологій аеропортів (2);технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (1).

Старшого викладача кафедри: авіаційних двигунів (1);машинознавства (1);механіки (1);гідрогазових систем (1);технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (2).

Асистента кафедри:авіаційних двигунів (1);теоретичної та прикладної фізики (2);гідрогазових систем (2);збереження льотної придатності авіаційної техніки (1); технологій аеропортів (2).     

                        НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ                       

Директора інституту (1).

Завідувача кафедри: аеронавігаційних систем (1); авіоніки (1); телекомунікаційних систем (1).

Професора кафедри: електроніки (3); систем управління літальних апаратів (1).

Доцента кафедри: авіоніки (4); аеронавігаційних систем (3); електроніки (5); радіоелектронних пристроїв та систем (3); систем управління літальних апаратів (3); телекомунікаційних систем (4).                      

Старшого викладача кафедри: аеронавігаційних систем (3);авіоніки (1);авіаційної англійської мови (3); електроніки (1);телекомунікаційних систем (1).

Асистента кафедри: радіоелектронних пристроїв та систем (4);електроніки (3);систем управління літальних апаратів (1); телекомунікаційних систем (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПОРТІВ

Завідувача кафедри: комп’ютерних технологій будівництва (1); архітектури (1); комп’ютерних технологій дизайну і графіки (1).

Професора кафедри: реконструкції аеропортів та автошляхів (1);   дизайну інтер’єру (1).

Доцента кафедри:  архітектури (1); основ архітектури та дизайну (1); комп’ютерних технологій дизайну і графіки (2); дизайну інтер’єру (2). 

Старшого викладача кафедри:  містобудування (1);  комп’ютерних технологій дизайну і графіки (1).

Асистента кафедри:  комп’ютерних технологій будівництва (2);   архітектури (1); дизайну інтер’єру (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: фізичного виховання та спортивної підготовки (1).

Професора кафедри: авіаційної психології (1); педагогіки та психології професійної освіти (1).

Доцента кафедри: авіаційної психології (1); англійської філології і перекладу (5); історії та документознавства (4); іноземних мов та прикладної лінгвістики (1); іноземних мов за фахом (1); іноземної філології (1); педагогіки та психології професійної освіти (1);  соціології та політології (4); соціальних технологій (1); української мови та культури (4); філософії (1).

Старшого викладача кафедри: англійської філології і перекладу (2); іноземних мов та прикладної лінгвістики (1); іноземних мов за фахом (10); іноземної філології (2); педагогіки та психології професійної освіти (1); соціології та політології (1); соціальних технологій (2); української мови та культури (2); фізичного виховання та спортивної підготовки (12).

Викладача кафедри: англійської філології і перекладу (2); історії та документознавства (2); іноземних мов та прикладної лінгвістики (2); іноземних мов за фахом (1); іноземної філології (2); соціології та політології (3); української мови та культури (5); фізичного виховання та спортивної підготовки  (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувача кафедри: менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1).

Професора кафедри: економіки (1); маркетингу (1); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2).

Доцента кафедри: економіки (5); маркетингу (5); економічної кібернетики (3);  фінансів, обліку  і  аудиту (5); економічної теорії (2); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2).

Старшого викладача: економіки (2); маркетингу (1); фінансів, обліку  і  аудиту(1).

Асистента кафедри: економіки (3); маркетингу (3).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завідувача кафедри:  землеустрою та кадастру (1).

 Професора кафедри: аерокосмічної геодезії (1); хімії і хімічної технології  (1); екології (1).

Доцента кафедри:  землеустрою та кадастру (1); аерокосмічної геодезії (1);  хімії і хімічної технології  (5);  безпеки життєдіяльності (4); екології (3); біотехнології (1).

Старшого викладача кафедри:  безпеки життєдіяльності (3); біотехнології (1).

Асистента кафедри:   землеустрою та кадастру (4);  аерокосмічної геодезії (1);  хімії і хімічної технології (6);  безпеки життєдіяльності (1); екології (1); біотехнології (3).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНО–ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ

Завідувача кафедри: засобів захисту інформації (1); інформаційно-вимірювальних  систем (1).

Професора кафедри:засобів захисту інформації (1); авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (2); інформаційно-вимірювальних  систем (1).

Доцента кафедри: безпеки інформаційних технологій (3); авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (5); біокібернетики та аерокосмічної медицини (1);    інформаційно-вимірювальних систем (3); загальної фізики (6); прикладної математики (2).

Старшого викладача кафедри:авіаційних  комп’ютерно-інтегрованих комплексів (3); комп’ютеризованих  електротехнічних  систем та технологій (1).

Асистент кафедри: комп’ютеризованих  електротехнічних  систем та технологій (2);  безпеки інформаційних технологій (1);засобів захисту інформації (2); біокібернетики та аерокосмічної медицини (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завідувача кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу (1);  міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (1); міжнародного права (1).

Професора кафедри:  іноземних мов (1); міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (1);    журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (1).

 Доцента кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу (2); країнознавства і туризму (1);  журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (1).  

Старшого викладача кафедри:   міжнародних економічних відносин і бізнесу (1); міжнародних   відносин, інформації та регіональних студій (3); міжнародного права (2);   журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю (4).

Викладача кафедри: міжнародних відносин, інформації та регіональних студій (1);  журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю(4).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Завідувача кафедри: господарського, повітряного та космічного права   (1). 

Професора кафедри: конституційного і адміністративного права (1); господарського, повітряного та космічного права (3); цивільного права і процесу (1).  

Доцента кафедри:  кримінального права і процесу (2); господарського, повітряного та космічного права (5); цивільного права і процесу (3).

Старшого викладача кафедри: господарського, повітряного та космічного права (2); цивільного права і процесу (1).

Викладача кафедри: конституційного і адміністративного права (1).

Асистента кафедри: цивільного права і процесу (1).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМПЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Професора кафедри: комп'ютерних інформаційних технологій (2).

Доцента кафедри: комп'ютерних інформаційних технологій (3); комп’ютерних систем та мереж (2); комп'ютеризованих систем управління(4); вищої та обчислювальної математики (4); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (1).

Старшого викладача: інженерії  програмного забезпечення (4); комп’ютерних систем та мереж (1); вищої та обчислювальної математики (2).

Асистента кафедри: прикладної інформатики (2); інженерії  програмного забезпечення (6); комп’ютерних систем та мереж (1); комп'ютеризованих систем управління (1); вищої та обчислювальної математики (2); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (1).

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Декана факультету: (1)

Завідувача кафедри: вищої математики (1); організації авіаційних робіт і послуг (1).

Професора кафедри: організації авіаційних перевезень (1).

Доцент: вищої математики (1); організації авіаційних перевезень (3); логістики (2).

Старшого викладача:вищої математики (1); організації авіаційних перевезень (1); логістики (1).

Асистента кафедри: вищої математики (1).

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАУ

Доцента кафедри: предметно-методична комісія тактики та загальновійськової підготовки №1 (3); предметно-методична  комісія аеродромно-технічного  забезпечення  авіації №3 (1); предметно-методична комісія ремонту та експлуатації  літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (3); предметно-методична комісія бойових авіаційних комплексів і радіотехнічного забезпечення №5 (4).

Старшого викладача кафедри: предметно-методична комісія тактики та загальновійськової підготовки №1 (3); предметно-методична  комісія військової хімотології та метрології №2 (1); предметно-методична  комісія аеродромно-технічного  забезпечення  авіації №3 (1); предметно-методична комісія ремонту та експлуатації  літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (2); предметно-методична комісія бойових авіаційних комплексів і радіотехнічного забезпечення №5 (3).

Викладача кафедри:  предметно-методична комісія ремонту та експлуатації літаків, вертольотів та авіаційного озброєння №4 (1).

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАУ

Директора училища (1).

 

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 1, кімнати 118, 128. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами 406-75-11, 406-76-96, 406-76-18 та на веб-сайті університету http: www.nau.edu.ua.


Автор:              news
Опубліковано: 12.04.2016, 14:23
Оновлено:       25.05.2017, 15:10Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017

Конкурс на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників 2017